WIKA波登管压力表 213.53

WIKA压力表WIKA压力表发布时间:2016-05-25 14:39 阅读次数:

WIKA波登管压力表  213.53

  功能特性:

 • 抗振动和冲击
  设计极为紧固,符合EN 837-1标准
  标准尺寸 (mm):50、63和100
  准确度等级:NS 50和63:1.6
                      NS 100:1.0
  测量范围:NS 50:0 ... 0.1至0 ... 40 MPa
                  NS 63和100:0 ... 0.06至0 ... 100 MPa
  允许温度:环境温度:-20 … +60℃
                  介质温度:比较大为+60℃
  防护等级:IP 65,符合EN 60529 / lEC 529标准

  

  应用范围:

 • 适合存在脉冲或振动的严酷工作条件
  适用于不会堵塞压力系统或腐蚀铜合金部件的所有气体和液体介质
  液压装置
  压缩机和船舶制造

  WIKA压力表型号:PGS05、PGT23.100, PGT23.160、PGS06、PGT43.100, PGT43.160、PGS07、PGS23.100, PGS23.160、PGS10、PGS43.100, PGS43.160、232.50, 233.50、111.12、 232.30, 233.30、111.12.27、 213.53、111.16、432.50, 433.50

推荐商家
在线客服

电话

150-0105-2105